Hjälp oss igenom Corona-pandemin!

Coronapandemin innebär ett stort lidande för vår förening!

Då den har stoppat våra möjligheter att genomföra konserter är vi nu i ett svårt ekonomiskt läge.

Därför ber vi om stöd i hopp om att vi kan fortsätta vår verksamhet och att föreningen kan leva vidare.

Klicka på donera-knappen nedan för att skänka valfritt belopp till oss via Paypal.


Alla bidrag mottages med stor tacksamhet! 
🙏

Tack på förhand! / Återsken


donera paypal png

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ÅTERBETALNING AV BILJETTER TILL CINEMATIC

Under perioden 1 dec 2020 till och med 1 feb 2021 har du möjlighet att anmäla återköp av dina biljetter till den inställda föreställningen CINEMATIC. Biljettsumman exklusive serviceavgift kommer att återbetalas vilket motsvarar 300 kr/biljett.


För att vi ska kunna genomföra en återbetalning är det nödvändigt att vi får in korrekt information 

från dig som kund. Du kommer därmed behöva fylla i ett formulär. Vänligen fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas.


De uppgifter du lämnar till oss används enbart i syfte att kunna genomföra en säker återbetalning till
dig som kund och kommer därmed endast hanteras för det ändamålet.

 

Gå vidare till formulär för återbetalning >>